Alles voor het gevecht, de preventie
en brandbeveiliging

02 376 46 86
02 376 46 86

Rookafvoeren

HELP FIRE installeert eveneens in uw gebouw een rookafvoersysteem in België.

In geval van brand kan met meer veiligheid de rook- en warmteverwijdering een evacuatie van personen garanderen en een interventie van de nooddiensten bieden.

De afvoer laat toe de rookschade te beperken.

Het effekt van een ontroking zal de opeenhoping van roken onder het plafond vertragen en toelaten een ‘flash-over’  uit te stellen of zelfs te vermijden. Het zal ook toelaten de thermische lading van de draagstructuur van de dakbedekking te laten zakken. In principe zijn de rookafvoeren specifiek ontwikkeld voor de rookverwijdering.

Dit type systemen wordt altijd ontworpen vanuit een luchtevacuatiemechanisme dat in verbinding staat met een noodcentrale.

Het moet jaarlijks nagekeken en getest worden.

HELP FIRE kan u de beste oplossing aanbieden, of nog, het onderhoud verrichten van een bestaand systeem.

Contacteer onze adviseurs indien u wenst uw gebouw uit te rusten met een rookafvoersysteem in België.