frnl

Brandklassen : welk type brandblusser dient gebruikt te worden ?

De in uw gebouw te bestrijden brandklasse (of brandklassen) uitkiezen

Om te weten welk type brandblusser gebruikt moet worden, dient men de verschillende brandtypes te kennen waar men mee te maken kan krijgen.

De categorieën brandblussers worden opgedeeld in zes brandklassen:

Branden met brandbare stoffen, zoals houtvuren, papier, textiel, karton, rubber, en meerdere types plastic.

Het handelt hier om branden met gloeivorming of nog « droge » branden genaamd

Te gebruiken brandblussers :

·         met schuim

·         met universeel ABC poeder

Branden met ontvlambare vloeistoffen of vloeibare vaste stoffen , zoals alchohols, olies, vetten, verven, teer, koolwaterstoffen.

Te gebruiken brandblussers :

·         met schuim

·         met universeel ABC poeder

·         met CO²

Branden die elektrische apparatuur onder spanning treffen waar de niet-geleidbaarheid van de blusmiddelen van primordiaal belang is

gasbranden, zoals stadsgas, methaan, butaan, propaan, …

Te gebruiken brandblussers :

·         met universeel ABC poeder

Branden met brandbare metalen, zoals aluminium, sodium, natrium, fosfor, magnesium, titaan, …

Te gebruiken brandblussers :

·         met een speciaal klasse D poeder

Elektrische uitrustingen onder spanning.

Deze klasse wordt niet meer vermeld op de brandblussers.

Te gebruiken brandblussers :

·         met schuim (tot een spanning van 1000 volt)

·         met universeel ABC

·         au CO²

Branden die hun oorsprong vinden in kooktoestellen, die er bakmiddelen van brandbare aard in betrekken,

zoals plantaardige en dierlijke olieën en vetten.

Te gebruiken brandblussers:

·         met schuim

Onze toestellen zijn beschikbaar in de verkoop of de verhuring op lange of korte termijn voor diverse evenementen.

Zelfs indien de huur een mindere aanvangsinvestering toelaat, wordt deze zeer snel kostelijk in verhouding tot de aankoop van het toestel.

Aarzel niet ons te contacteren, we zullen u helpen bij het bepalen met welke brandklasse u te maken zou kunnen krijgen. Onze adviseurs zullen u begeleiden in de keuze van het in België vereiste toestel.

Top