frnl

Welke brandblusser dient men te kiezen ?

Onze adviseurs staan altijd te uwer beschikking om het in uw gebouw in België te plaatsen model brandblusser te bepalen.

Over het algemeen zal in de vastgoedsector, handelszaken en scholen het type brandblusser met ABC poeder of AB (F) water/schuim zijn. Volgens de omgeving waarin ze geplaatst zullen dienen te worden zal het ene in gebruik misschien gepaster zijn dan het andere.

Voor een zaal met servers, voor een elektriciteitskast, een keukenoven, zal u een CO² brandblusser nodig hebben.

Deze is specifiek aan de types elektrisch elektrisch vuur dat potentieel kan ontstaan.

Opgelet, de CO² brandblusser blijft een aanvulling tot de basisbluseenheden.

Vermits ze van Europese makelij zijn beantwoorden onze brandblussers aan de in België vigerende normen. Aangezien we zeker zijn van de kwaliteit van ons materiaal bieden wij een totale garantie over de gehele levensduur van onze brandblussers zolang deze onder het contract van jaarlijks onderhoud vallen.

Onze toestellen zijn beschikbaar in de verkoop of verhuring op lange of korte termijn voor diverse evenementen.

Zelfs indien de verhuring een mindere aanvangsinvestering toelaat, wordt deze al snel kostelijk in verhouding tot de aankoopprijs van het toestel.

Onze service verzekert het onderhoud en de plaatsin van uw brandblusser in heel België. Contacteer ons voor meer details.

Brandblusser per basisbluseenheid

 

Poederblusser

Schuimblusser

 

 PI-6 PI-9 PI-50 PI-6H PI-9H

Vermogen

 6kg 9kg 50kg 6l 9l

Bluseenheid

1 1,5 10 1 1,5

Blusmiddel

ABC ABC ABC ABF ABF 

Dielektricum

oui oui oui oui oui

Wandsteun

oui oui sur roue oui oui

Technische fiche

Inlichtingen

Inlichtingen

Inlichtingen

Inlichtingen

Inlichtingen

Aanvullende brandblusser

 

CO² 5 Co² 2

Vermogen

5 kg 2kg

Blusmiddel

 B B

Technische fiche

Inlichtingen

Inlichtingen

 

Top